Świetlica wiejska w Wielowiczu

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr UM_WR.431.1.103.2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.

1 czerwca oddano do użytku publicznego salę wiejską w Dziednie. Jest to pierwsza w historii Gminy Sośno sala wybudowana od podstaw.

W dniu 25 maja 2019 roku w sołectwie Toninek odbyło się uroczyste otwarcie sali wiejskiej po remoncie.

podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji oczyszczalni w Wąwelnie

Dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą inwestycji jest HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr WP-II-B.433.4.31.2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).