W dniu dzisiejszym (08.08.2019 r.) rozpoczęto przebudowę drogi relacji Sośno – Wąwelno. Droga w kierunku Wąwelna zostanie zamknięta od 15.08.2019 r. do 15.10.2019 r.

Podpis protokołu przekazania wykonawcy

W dniu dzisiejszym, 24 lipca 2019 r., podpisano protokół przekazania wykonawcy terenu robót budowlanych związanych z przebudową drogi relacji Sośno - Wąwelno. Wykonawcą będzie firma COLAS Polska Sp. z o. o. z Polędzia.

Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na dwóch odcinkach: od km 0+131 do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466.

Świetlica wiejska w Wielowiczu

W dniu 27 czerwca 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr UM_WR.431.1.103.2019 na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7.

1 czerwca oddano do użytku publicznego salę wiejską w Dziednie. Jest to pierwsza w historii Gminy Sośno sala wybudowana od podstaw.

W dniu 25 maja 2019 roku w sołectwie Toninek odbyło się uroczyste otwarcie sali wiejskiej po remoncie.

podpisanie umowy z wykonawcą modernizacji oczyszczalni w Wąwelnie

Dnia 13 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą inwestycji jest HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.