Dnia 19 września w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Redon Nakło Sp. z o.o.

Zamawiającego - Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim reprezentowali:
Edwin Eckert – Dyrektor Zarządu Drogowego;
Renata Piotrowska – Główna Księgowa;

Wykonawcę  - firmę Redon Nakło sp. z o.o. reprezentował:
Andrzej Trudziński – Prezes

Przy podpisaniu umowy obecni byli także przedstawiciele władz samorządowych powiatu oraz gminy w osobach:
Jarosław Tadych – Starosta Sępoleński;
Andrzej Marach – Wicestarosta;
Władysław Rembelski – Skarbnik;
Leszek Stroiński - Wójt Gminy Sośno

Umowa dotyczy wykonania przebudowy drogi powiatowej nr 1137C relacji Obodowo - Sośno - Wierzchucin Królewski od km 5+081 do km 7+284.

Koszt planowanej przebudowy to kwota 2 405 750,24 zł brutto.

Źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim