Nieruchomość gruntowa położona w Dziednie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 113/1 o pow. 0,0124 ha.

Więcej informacji na BIP Gminy Sośno.