Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w ZGK Sośno:

– stanowisko pracy do spraw księgowości komunalnej i transportu, więcej szczegółów w BIP Gminy Sośno.