W sobotę 14 kwietnia rozpocznie się ostatni plan filmowy "Karolewo 1939" o godz.13. Miejsce: zabudowania gospodarcze w Karolewie (rzeczywiste miejsce obozu). Statyści (jeśli posiadają) proszeni są o zabranie ubrań (stylizacja wojenna) i obowiązkowo czarnych butów (także najlepiej symulujących obuwie z okresu wojny).