13 listopada 2018 r. gościliśmy leśników z całego obszaru toruńskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Leśnicy, w ramach kompleksowego zagospodarowania leśnej powierzchni klęski, związanej z nawałnicą, zainteresowali się także likwidacja skutków nawałnicy z 2017 r. przez samorządy terytorialne.

W Sali GDK, Wójt Gminy Sośno wraz ze Starostą Sępoleńskim przedstawili  swoje doświadczenia związane z zarządzaniem kryzysowym po nawałnicy. Zaprezentowano gościom film oraz zdjęcia z tych trudnych dla nas chwil. W spotkaniu uczestniczyli także Wicestarosta Sępoleński, Burmistrz Więcborka, Z-ca Dyrektora Regionalnego Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Runowo.

Nadleśniczy z Runowa podkreślił potrzebę dobrej współpracy jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) z Nadleśnictwem. Ze swej strony stwierdzamy, że do takiej dobrej współpracy dochodzi na co dzień, w szczególności mając na uwadze minimalizowanie przez służby leśne uciążliwego wywozu drewna z lasu. W tym celu Nadleśnictwo m.in. umocniło wiele odcinków dróg gminnych, po których dokonywany jest wywóz drewna. Planowane są dalsze inicjatywy dotyczące współpracy leśników z samorządem.