W imieniu mieszkańców Gminy Sośno składamy hołd Pawłowi Adamowiczowi, Prezydentowi Gdańska, niezłomnemu człowiekowi i wzorowemu samorządowcowi.

Składamy kondolencje i wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim. Łączymy się w bólu ze współpracownikami i mieszkańcami Gdańska.

Oby refleksje wynikające z tej tragicznej śmierci umocniły nas w staraniach o lepsze jutro dla wspólnoty lokalnej i narodowej.

Paweł Adamowicz 1965-2019

100 7124100 7125100 7126