W dniu 24 stycznia 2019 r.  Wójt Gminy Leszek Stroiński wręczył Jubilatom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez Prezydenta RP.

Państwo Józef i Teresa Bettin związek małżeński zawarli 26.12.1968 r. w Kamieniu Krajeńskim. Jubilaci pochodzą z Płocicza. Józef Bettin pracował przez całe swoje życie zawodowe jako murarz, natomiast Terenia Bettin pracowała w Urzędzie Gminy Sośno na stanowisku inspektor ds. budownictwa. Wspólnie wychowali 3 dzieci (córkę i 2 synów), doczekali 9 wnuków oraz prawnuczki.

Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje z okazji pięćdziesiątej rocznicy pożycia małżeńskiego oraz najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i samych radosnych dni. Niech ten szczególny dzień będzie okazją nie tylko do wspomnień, ale także do pogodnego spojrzenia w przyszłość.