Informujemy o rozpoczęciu procedury naboru wniosków do XIX-tej edycji Nagród MARSZAŁKA Województwa Kujawsko – Pomorskiego dla autorów najbardziej wartościowych osiągnięć w 2018 r. nagrody zostaną przyznane w następujących dziedzinach:

 1. gospodarka,
 2. fundusze unijne,
 3. rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich,
 4. innowacyjne metody stosowane w zakresie rozwoju i promocji miast i obszarów wiejskich,
 5. nauka, badania naukowe i postęp techniczny,
 6. edukacja,
 7. kultura,
 8. ochrona zdrowia,
 9. sport,
 10. ochrona środowiska naturalnego,
 11. działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka,
 12. budowa społeczeństwa obywatelskiego
 13. oraz promocja województwa.

Zasady naboru oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej województwa: www.kujawsko-pomorskie.pl w menu tematycznym w zakładce patronaty, Nagrody i Medale. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019 r. (w przypadku przesyłki pocztowej decyduje data stempla pocztowego).