Drukuj
Odsłony: 196

Wójt Gminy Sośno informuje, że przystępuje się do wyboru jednego ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2020 – 2023.

Więcej informacji TUTAJ

 

Dokumenty do pobrania:

pdfKarta zgłoszenia kandydata na ławnika - załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.

pdfLista osób zgłaszających kandydata na ławnika - wzór druku

pdfOświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - wzór druku

pdfOświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona - wzór druku