Logo Krajowej Rady Izb Rolniczych

28 lipca 2019 r. wybory do izb rolniczych.

Wybory odbędą się na terenie  całego kraju. Organizatorem wyborów są zarządy wojewódzkie Izb Rolniczych oraz wojewódzkie komisje wyborcze powołane przez walne zgromadzenia izb.

Również samorządy gmin pomagają w organizacji tych wyborów przygotowując spis wyborców. Taki spis został sporządzony także w naszej gminie. Znaleźli się na nim podatnicy podatku rolnego, czyli rolnicy.

Zgodnie z wymogami spis wyborców został wyłożony w dniu 17 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Sośno w biurze nr 26. Każdy zainteresowany wyborca może sprawdzić, czy jego nazwisko znajduje się w tym dokumencie. 

Wybory do samorządu rolniczego na terenie gminy Sośno odbędą się w niedzielę, 28 lipca 2019 r., w lokalu wyborczym urządzonym w Gminnym Domu Kultury w Sośnie, w godz. 800–1800.

Ponadto Biuro Powiatowe KPIR informuje,

że rejestracja kandydatów na członków izby rolniczej odbędzie się dnia 5 lipca 2019 r. w godzinach od 11.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Sośno, biuro rady gminy (biuro 24). Natomiast przed tym terminem rejestracja możliwa po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr 508 574 713.