W piątkowy dzień (14.06.2019r.) w Szkole Podstawowej w Sośnie odbyła się wystawa zdjęć, które są efektem końcowym projektu ,,Ekologiczny Edukator Szkolny”.

Wójt Gminy Sośno informuje, że przystępuje się do wyboru jednego ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2020 – 2023.

Przedstawiam Państwu dokument pn. „Raport o stanie Gminy Sośno w 2018 r.”

Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy powstał dopiero w obecnej kadencji funkcjonowania organów gminy. Wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów politycznych (Dz. U. poz. 130).

LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WK-P).