Logo Krajowej Rady Izb Rolniczych

28 lipca 2019 r. wybory do izb rolniczych.

Wybory odbędą się na terenie  całego kraju. Organizatorem wyborów są zarządy wojewódzkie Izb Rolniczych oraz wojewódzkie komisje wyborcze powołane przez walne zgromadzenia izb.

W piątkowy dzień (14.06.2019r.) w Szkole Podstawowej w Sośnie odbyła się wystawa zdjęć, które są efektem końcowym projektu ,,Ekologiczny Edukator Szkolny”.

Wójt Gminy Sośno informuje, że przystępuje się do wyboru jednego ławnika sądowego do Sądu Rejonowego w Tucholi na kadencję 2020 – 2023.

Przedstawiam Państwu dokument pn. „Raport o stanie Gminy Sośno w 2018 r.”

Obowiązek opracowania raportu o stanie gminy powstał dopiero w obecnej kadencji funkcjonowania organów gminy. Wprowadzony został przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów politycznych (Dz. U. poz. 130).