Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców do wywieszenia flagi narodowej na 100 – lecie odzyskania niepodległości Polski!!!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna ogłosiła konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresach tematycznych projektu:

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Nasza Krajna ogłosiła Konkurs

10 października br. 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Stanisław i Maria Osieccy z Tonina.

Studencie, jeśli pobierasz rentę rodzinną przeczytaj uważnie, co musisz zrobić by nie stracić prawa do renty albo nie zwracać nadpłaconego świadczenia.