Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można pobierać i składać od 1 SIERPNIA 2018 r. (elektroniczne wnioski można składać od 1 lipca 2018 r.)

Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że w dniu 24.08.2018 r. w godzinach od 12:00 do 15:00, w siedzibie tutejszego Ośrodka przyjmował będzie nieodpłatnie psycholog.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie poszukuje rehabilitanta, który chciałby podjąć się realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka w jednym z naszych środowisk przez 10 godzin miesięcznie?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie dziękuje wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasz apel i pomogły pogorzelcom ze wsi Dziedno w gm. Sośno.

Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina o terminowym i systematycznym dostarczaniu faktur lub rachunków imiennych rozliczających zasiłki celowe przyznane w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, ludzi dobrej woli o zbiórkę dla pogorzelców ze wsi Dziedno, gm. Sośno.