W dniu 3 kwietnia  2019 r zostały przeprowadzone eliminacje gminne  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem turnieju jest Gminny Oddział Związku OSP RP. w Sośnie oraz Wójt Gminy Sośno, który jest głównym fundatorem nagród. Do turnieju przystąpili uczniowie ze szkół podstawowych z Wąwelna oraz z Sośna.

W środę 19 września 2018 r. w Sali narad Urzędu Gminy Sośno Wójt Gminy Sośno przekazał sprzęt ratowniczy jednostkom OSP z Sośna i Sitna. Sprzęt został zakupiony z dotacji pochodzącej z Ministerstwa Sprawiedliwości,  ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Wartość zakupionego sprzętu to 56 739,03 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 99 %, czyli 56 171,64 zł.

Gminie Sośno przyznana została dotacja ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej  - Funduszu Sprawiedliwości. Dotacja przyznana została na zakup sprzętu ratownictwa technicznego  i medycznego dla jednostek OSP z miejscowości Sitno i Sośno. Jednostki, które zostaną doposażone w sprzęt są przygotowane do prowadzenia działań ratowniczych i biorą w nich czynny udział.

9 czerwca w Rogalinie odbyły się gminne zawody strażackie naszych OSP. Piękna pogoda spowodowała, że strażacy z całymi rodzinami uczestniczyli i przyglądali się zmaganiom druhów.

12 maja odbył się Gminny Dzień Strażaka. O godzinie 15:00 w kościele parafialnym w Sośnie odbyła się uroczysta msza święta po czym nastąpił przemarsz przy akompaniamencie orkiestry z Więcborka pod budynek jednostki OSP KSRG w Sośnie.

W dniu 2 maja w Wielowiczu tamtejsza jednostka OSP obchodziła uroczyście Dzień Strażaka. Z tej okazji w intencji strażaków mszę świętą odprawił proboszcz parafii Wielowicz Janusz Dróżkowski, następnie oficjalna część odbyła się w świetlicy w Wielowiczu.