Dziś tj. 6 września 2019 roku w godzinach od 9.00 do 11.30, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Komisji Finansów, Planowania, Budżetu i Spraw Socjalnych członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 12 września 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

W dniu dzisiejszym tj. 5 września 2019 roku w godzinach od 8.00 do 11.00, podczas wspólnego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu oraz Komisji Rewizyjnej, członkom obu tych komisji, zostały szczegółowo przedstawione projekty uchwał, będące przedmiotem obrad najbliższej sesji Rady Gminy Sośno, którą zaplanowano na dzień 12 września 2019 roku (godzina 10.00 w Gminnym Domu Kultury w Sośnie).

To koniec wakacyjnej przerwy dla radnych z gminy Sośno. W dniu wczorajszym tj. 2 września 2019 roku zespół przewodniczących poszczególnych komisji rady wziął udział w tzw. prezydium, podczas którego szczegółowo omówiono projekty uchwał, będących przedmiotem najbliższej sesji.

W sali narad Urzędu Gminy Sośno w dniu 12 czerwca 2019 roku radni Rady Gminy Sośno wzięli udział we wspólnym posiedzeniu czterech komisji rady gminy.

W dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2019 roku, radni Rady Gminy Sośno wzięli udział w posiedzeniu Zespołu Przewodniczących, podczas którego szczegółowo omówiono dwa projekty uchwał, będących przedmiotem spotkania.

W dniu 23 maja 2019 roku w Urzędzie Gminy Sośno, odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej, któremu przewodniczył radny Witold Steckiewicz.