Zdjęcie Radnych Rady Gminy Sośno

W czwartek 28 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie XIII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której radni ustalili między innymi nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zdjęcie podczas sesji

W dniu wczorajszym tj. 24 października 2019 roku odbyło się posiedzenie XII sesji Rady Gminy Sośno, podczas której m.in. wybrano ławnika sądowego na kadencję 2020 – 2023.

W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 12 września 2019 roku odbyło się posiedzenie XI sesji Rady Gminy Sośno, które mimo poruszania przez radnych wielu ważnych kwestii dla naszej gminy przebiegło sprawnie.

Wyjątkowo w okresie wakacyjnym w siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 11 lipca 2019 roku odbyło się posiedzenie X sesji Rady Gminy Sośno, która zwołana została ze względu na otrzymaną w dniu 17 czerwca 2019 roku skargę Prokuratora Rejonowego w Tucholi, dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sośno w 2019 r.

W siedzibie Gminnego Domu Kultury w Sośnie dnia 18 czerwca 2019 roku odbyło się posiedzenie IX sesji Rady Gminy Sośno, podczas której dokonano wręczenia stypendiów naukowych Wójta Gminy Sośno za wysokie wyniki w nauce uczniom z poszczególnych jednostek oświatowych z terenu naszej gminy. Wydarzeniu towarzyszyła podniosła atmosfera i uroczysty charakter.

Wójt Gminy Sośno – Leszek Stroiński w dniu wczorajszym tj. 30 maja 2019 roku podczas VIII posiedzenia sesji Rady Gminy Sośno w Gminnym Domu Kultury w Sośnie uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.