Dnia 17 grudnia 2018 r. w sali narad Urzędu Gminy Sośno odbyła się narada sołtysów Gminy Sośno. Wójt Gminy Leszek Stroiński powitał przybyłych sołtysów i tradycyjnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia, po czym wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem.

W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 12.30 w sali narad w Urzędzie Gminy Sośno Sekretarz Gminy – Pan Piotr Dobrzański w imieniu wójta, otworzył i poprowadził spotkanie z sołtysami w celu przekazania informacji związanej z Funduszem Sołeckim na 2019 rok.

Tematem kolejnego już spotkania z sołtysami (05.06.18) była wymiana informacji o najważniejszych sprawach w poszczególnych  sołectwach  oraz w gminie. Omawiano m.in. temat zmian w prawie łowieckim i wynikające z tego tytułu konsekwencje -również dla sołtysów; zapoznano też sołtysów ze stanowiskiem Rady Krajowej Stowarzyszenia Sołtysów w powyższej sprawie.