Drukuj
Odsłony: 1286

W dniu 3 września 2018 roku o godzinie 12.30 w sali narad w Urzędzie Gminy Sośno Sekretarz Gminy – Pan Piotr Dobrzański w imieniu wójta, otworzył i poprowadził spotkanie z sołtysami w celu przekazania informacji związanej z Funduszem Sołeckim na 2019 rok.

W trakcie spotkania przekazywano informacje o bieżących problemach w poszczególnych sołectwach, a także odpowiadano na zgłaszane przez sołtysów pytania.

Następnie omówiono wielkość funduszu naliczonego na poszczególne sołectwa na przyszły rok.

Przewodniczący Komisji do oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, omówił sprawę sporządzonych protokołów dotyczących szacowania strat spowodowanych przez suszę.

Podczas zebrania poruszono również wiele innych tematów i problemów nurtujących mieszkańców Gminy Sośno.