Tematem kolejnego już spotkania z sołtysami (05.06.18) była wymiana informacji o najważniejszych sprawach w poszczególnych  sołectwach  oraz w gminie. Omawiano m.in. temat zmian w prawie łowieckim i wynikające z tego tytułu konsekwencje -również dla sołtysów; zapoznano też sołtysów ze stanowiskiem Rady Krajowej Stowarzyszenia Sołtysów w powyższej sprawie.